Billiou’s Dealer Zone Termeni de utilizare

1. Acceptarea condițiilor de utilizare și a modificărilor

De fiecare dată când utilizați sau provocați accesul la acest site web, sunteți de acord să respectați acești Termeni de utilizare, așa cum sunt modificați din când în când, cu sau fără notificare. În plus, în cazul în care utilizați un anumit serviciu de pe acest site web sau accesat prin intermediul acestui site web, veți fi supus oricăror reguli sau orientări aplicabile acelor servicii, iar acestea vor fi încorporate prin trimitere în acești Termeni de utilizare. Vă rugăm să citiți Politica noastră de confidențialitate, care este încorporată în acești Termeni de utilizare prin referință.

2. Serviciul Billiou’s Dealer Zone

Acest site web și serviciile care vă sunt furnizate pe și prin intermediul acestui site web sunt furnizate pe o bază „AS IS”. Sunteți de acord că Billiou’s își rezervă dreptul de a modifica sau de a întrerupe furnizarea acestui site web și a serviciilor sale, precum și de a elimina date, fie temporar, fie permanent, în orice moment, fără notificare prealabilă și fără nicio răspundere față de dumneavoastră, Billiou’s nu va fi considerat responsabil sau răspunzător pentru oportunitatea, eliminarea de informații, eșecul de a stoca informații, inexactitatea informațiilor sau livrarea necorespunzătoare a informațiilor.

3. Responsabilitățile dumneavoastră și obligațiile de înregistrare

Pentru a utiliza acest site web sau anumite părți ale acestuia, este posibil să vi se ceară să vă înregistrați pentru un cont de utilizator pe acest site web; în acest caz, sunteți de acord să furnizați informații veridice atunci când vi se solicită. Prin înregistrarea pentru un cont de utilizator, sunteți de acord în mod explicit cu Termenii de utilizare a acestui site, inclusiv cu orice modificări aduse de Billiou’s care sunt publicate aici.

4. Politica de confidențialitate

Datele de înregistrare și alte informații de identificare personală pe care site-ul le poate colecta sunt supuse termenilor Politicii de Confidențialitate Billiou’s Dealer Zone.

5. Înregistrare și parolă

Sunteți responsabil pentru păstrarea confidențialității parolei dvs. și veți fi responsabil pentru orice utilizare a contului dvs. de utilizator și/sau a numelui de utilizator, indiferent dacă este autorizată sau nu de dvs. Sunteți de acord să notificați imediat Billiou’s cu privire la orice utilizare neautorizată a contului dumneavoastră de utilizator, a numelui de utilizator sau a parolei.

6. Comportamentul dumneavoastră

Sunteți de acord că toate informațiile sau datele de orice fel, fie că este vorba de text, software, cod, muzică sau sunet, fotografii sau grafică, video sau alte materiale („conținut”), puse la dispoziție în mod public sau privat, vor fi pe răspunderea exclusivă a persoanei care furnizează conținutul respectiv sau a persoanei al cărei cont de utilizator este utilizat. Sunteți de acord că Billiou’s nu va fi responsabil în niciun fel față de dumneavoastră pentru conținutul afișat pe acest site web, nici pentru orice eroare sau omisiune.

Prin utilizarea acestui site web sau a oricărui serviciu furnizat, sunteți de acord în mod explicit că:

(a) nu veți furniza niciun conținut sau nu vă veți comporta în niciun fel care ar putea fi interpretat ca: ilegal; ilegal; amenințător; amenințător; dăunător; abuziv; hărțuire; hărțuire; urmărire; delict; defăimător; calomnios; vulgar; obscen; ofensator; reprobabil; pornografic; menit să interfereze cu sau să întrerupă funcționarea acestui site web sau a oricărui serviciu furnizat; infectat cu un virus sau altă rutină de programare distructivă sau dăunătoare; care dă naștere la răspundere civilă sau penală; sau care încalcă o lege locală, națională sau internațională aplicabilă;

(b) nu vă veți da drept persoană sau nu veți prezenta în mod fals asocierea dvs. cu nicio persoană sau entitate; nu veți falsifica sau nu veți încerca în alt mod să ascundeți sau să prezentați în mod fals originea oricărui conținut furnizat de dvs;

(c) nu veți colecta sau culege informații despre alți utilizatori;

(d) nu veți furniza și nu veți folosi acest site web pentru a furniza orice conținut sau serviciu într-o manieră comercială, sau în orice mod care ar implica poștă nedorită, spam, scrisori în lanț, scheme piramidale sau orice altă formă de publicitate sau comerț neautorizat; nu veți folosi acest site web pentru a promova sau opera orice serviciu sau conținut fără consimțământul scris prealabil al lui Billiou;

(e) nu veți furniza niciun conținut care ar putea duce la tragerea la răspundere civilă sau penală a lui Billiou, sau care ar putea fi considerat o încălcare a oricărei legi locale, naționale sau internaționale, inclusiv – dar fără a se limita la – legile referitoare la drepturile de autor, mărci comerciale, brevete sau secrete comerciale.

7. Trimiterea de conținut pe acest site web

Prin furnizarea de orice conținut pe acest site web:

(a) sunteți de acord să acordați editorului site-ului un drept și o licență la nivel mondial, fără redevențe, perpetuă, neexclusivă (inclusiv orice drepturi morale sau alte drepturi necesare.) de a utiliza, afișa, reproduce, reproduce, modifica, adapta, publica, distribui, executa, promova, arhiva, traduce și de a crea lucrări derivate și compilații, în întregime sau parțial. O astfel de licență se va aplica cu privire la orice formă, suport, tehnologie deja cunoscută la momentul furnizării sau dezvoltată ulterior;

(b) garantați și declarați că dețineți toate drepturile legale, morale și alte drepturi care pot fi necesare pentru a acorda lui Billious licența specificată în această secțiune 7;

(c) recunoașteți și sunteți de acord că Billiou’s va avea dreptul (dar nu și obligația), la discreția Billiou’s, de a refuza să publice, sau de a elimina, sau de a bloca accesul la orice conținut pe care îl furnizați, în orice moment și pentru orice motiv, cu sau fără notificare.

8. Servicii prestate de terți

Bunurile și serviciile unor terțe părți pot fi promovate și/sau pot fi puse la dispoziție pe sau prin intermediul acestui site web. Declarațiile făcute cu privire la produsele și serviciile furnizate de terțe părți vor fi guvernate de politicile și declarațiile făcute de aceste terțe părți. Editorul site-ului nu va fi în niciun fel răspunzător sau responsabil pentru relațiile sau interacțiunea dumneavoastră cu terții.

9. Despăgubire

Sunteți de acord să despăgubiți și să exonerați de răspundere Billiou’s și reprezentanții săi, filialele, afiliații, părțile afiliate, ofițerii, directorii, angajații, agenții, contractanții independenți, agenții de publicitate, partenerii și co-branderii, de orice reclamație sau cerere, inclusiv onorariile legale rezonabile, care pot fi depuse de către o terță parte, care rezultă din comportamentul sau conexiunea dvs. cu acest site web sau serviciu, furnizarea dvs. de conținut, încălcarea de către dvs. a acestor Termeni de utilizare, sau orice altă încălcare de către dvs. a drepturilor unei alte persoane sau părți.

10. EXCLUDEREA DE RĂSPUNDERE PRIVIND GARANȚIILE

ÎNȚELEGEȚI ȘI SUNTEȚI DE ACORD CĂ UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. A ACESTUI SITE WEB ȘI A ORICĂROR SERVICII SAU CONȚINUTURI FURNIZATE („SERVICIUL”) ESTE PE PROPRIUL DVS. RISC. SERVICIILE ȘI CONȚINUTUL VĂ SUNT FURNIZATE „AȘA CUM SUNT”, IAR BILLIOU’S ÎȘI DECLINĂ ÎN MOD EXPRES TOATE GARANȚIILE DE ORICE FEL, IMPLICITE SAU EXPRESE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANȚIILE DE VANDABILITATE, DE ADECVARE LA UN ANUMIT SCOP ȘI DE NEÎNCĂLCARE. EDITORUL SITE-ULUI NU OFERĂ NICIO GARANȚIE, IMPLICITĂ SAU EXPRESĂ, CĂ ORICE PARTE A SERVICIULUI VA FI NEÎNTRERUPTĂ, FĂRĂ ERORI, FĂRĂ VIRUȘI, LA TIMP, SIGURĂ, PRECISĂ, FIABILĂ SAU DE ORICE CALITATE, ȘI NICI NU SE GARANTEAZĂ, FIE IMPLICIT SAU EXPRES, CĂ ORICE CONȚINUT ESTE SIGUR ÎN ORICE MOD PENTRU DESCĂRCARE. ÎNȚELEGEȚI ȘI SUNTEȚI DE ACORD CĂ NICI BILLIOU’S ȘI NICI VREUN PARTICIPANT LA SERVICIU NU OFERĂ CONSULTANȚĂ PROFESIONALĂ DE NICIUN FEL ȘI CĂ ORICE CONSULTANȚĂ SAU ORICE ALTE INFORMAȚII OBȚINUTE PRIN INTERMEDIUL ACESTUI SITE WEB POT FI UTILIZATE EXCLUSIV PE PROPRIUL RISC, IAR EDITORUL SITE-ULUI NU VA FI TRAS LA RĂSPUNDERE ÎN NICIUN FEL. Este posibil ca unele jurisdicții să nu permită renunțarea la garanțiile implicite și este posibil ca anumite declarații din declarația de renunțare de mai sus să nu vi se aplice în ceea ce privește garanțiile implicite; ceilalți termeni și condiții rămân executorii în pofida acestora.

11. LIMITAREA RĂSPUNDERII

ÎNȚELEGEȚI ȘI SUNTEȚI DE ACORD ÎN MOD EXPRES CĂ BILLIOU’S NU VA FI RĂSPUNZĂTOR PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, ACCIDENTALE, CONSECVENTE SAU EXEMPLARE; ACEST LUCRU INCLUDE, DAR NU SE LIMITEAZĂ LA, DAUNE PENTRU PIERDERI DE PROFIT, BUNĂVOINȚĂ, UTILIZARE, DATE SAU ALTE PIERDERI INTANGIBILE (CHIAR DACĂ BILLIOU’S A FOST INFORMAT DE POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE), CARE REZULTĂ DIN (I) UTILIZAREA SERVICIILOR SAU INCAPACITATEA DE A UTILIZA SERVICIILE, (II) COSTUL OBȚINERII DE BUNURI ȘI/SAU SERVICII ÎNLOCUITOARE CARE REZULTĂ DIN ORICE TRANZACȚIE ÎNCHEIATĂ PRIN INTERMEDIUL SERVICIILOR, (III) ACCESUL NEAUTORIZAT LA SAU MODIFICAREA TRANSMISIUNILOR DVS. DE DATE, (IV) DECLARAȚIILE UNEI TERȚE PĂRȚI SAU COMPORTAMENTUL UNEI TERȚE PĂRȚI CARE UTILIZEAZĂ SERVICIILE SAU (V) ORICE ALTĂ PROBLEMĂ LEGATĂ DE SERVICII. În unele jurisdicții, nu este permisă limitarea răspunderii și, prin urmare, este posibil ca aceste limitări să nu vi se aplice.

12. Rezerva de drepturi

Billiou’s își rezervă toate drepturile, inclusiv, dar fără a se limita la toate drepturile de autor, mărci comerciale, brevete, secrete comerciale și orice alte drepturi de proprietate pe care Billiou’s le poate avea în ceea ce privește acest site web, conținutul său și bunurile și serviciile care pot fi furnizate. Utilizarea drepturilor Billiou’s. și a proprietății necesită acordul scris prealabil al Billiou’s. Prin punerea la dispoziție a serviciilor, Billiou’s nu vă oferă licențe sau drepturi implicite sau exprese și nu veți avea niciun drept de a face o utilizare comercială a acestui site web sau a serviciilor furnizate fără consimțământul scris prealabil al lui Billiou.

13. Notificarea încălcării drepturilor de autor

În cazul în care considerați că proprietatea dvs. a fost utilizată într-un mod care ar putea fi considerat o încălcare a drepturilor de autor sau o încălcare a drepturilor dvs. de proprietate intelectuală, agentul de drepturi de autor al Billiou poate fi contactat prin e-mail la administratorul site-ului.

14. Legea aplicabilă

Sunteți de acord că acești Termeni de utilizare și orice litigiu care decurge din utilizarea de către dvs. a acestui site web sau a produselor sau serviciilor furnizate vor fi guvernate și interpretate în conformitate cu legile locale aplicabile la domiciliul Billiou, în pofida oricăror diferențe între legislația aplicabilă menționată și legislația în vigoare în locația dvs. Prin înregistrarea unui cont de utilizator pe acest site web sau prin utilizarea acestui site web și a serviciilor pe care le furnizează, acceptați că se acordă jurisdicție instanțelor care au jurisdicție la domiciliul Billiou și că orice litigiu va fi judecat de instanțele menționate.

15. Informații diverse

(i) În cazul în care o instanță care are jurisdicție asupra părților consideră că o dispoziție din acești Termeni de utilizare intră în conflict cu legislația, respectiva dispoziție va fi interpretată pentru a reflecta intențiile inițiale ale părților în conformitate cu legislația aplicabilă, iar restul acestor Termeni de utilizare va rămâne valabil și aplicabil; (ii) Neexercitarea de către oricare dintre părți a unui drept în temeiul acestor Termeni de utilizare nu va fi considerată ca fiind o renunțare la acel drept al părții respective, iar dreptul respectiv va rămâne în vigoare și în vigoare; (iii) Sunteți de acord că orice reclamație sau cauză cu privire la acest site web sau la serviciile sale trebuie să fie depusă în termen de un (1) an de la data apariției respectivei reclamații sau cauze, altfel respectiva reclamație sau cauză va fi prescrisă pentru totdeauna, fără a ține cont de orice legislație contrară; (iv) Billiou’s poate ceda drepturile și obligațiile sale în temeiul acestor Termeni de utilizare; în acest caz, Billiou’s va fi exonerată de orice altă obligație.