Billiou’s Dealer Zone käyttöehdot

1. Käyttöehtojen ja muutosten hyväksyminen

Joka kerta, kun käytät tätä verkkosivustoa tai aiheutat pääsyn tälle verkkosivustolle, sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja, sellaisina kuin niitä on ajoittain muutettu sinulle ilmoitettuna tai ilman ilmoitusta. Lisäksi, jos käytät tiettyä palvelua tällä verkkosivustolla tai tämän verkkosivuston kautta, sinuun sovelletaan kyseisiin palveluihin sovellettavia sääntöjä tai ohjeita, ja ne sisällytetään viittaamalla näihin käyttöehtoihin. Tutustu tietosuojakäytäntöömme, joka on sisällytetty näihin käyttöehtoihin viittaamalla.

2. Billiou’s Dealer Zone -palvelu

Tämä verkkosivusto ja palvelut, jotka tarjotaan sinulle tällä verkkosivustolla ja sen kautta, tarjotaan sellaisena kuin se on. Hyväksyt, että Billiou’s pidättää oikeuden muuttaa tai lopettaa tämän verkkosivuston ja sen palveluiden tarjoamisen sekä poistaa tietoja väliaikaisesti tai pysyvästi milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta ja ilman minkäänlaista vastuuta sinua kohtaan, eikä Billiou’s ole vastuussa tietojen ajantasaisuudesta, poistamisesta, tietojen tallentamatta jättämisestä, tietojen virheellisyydestä tai tietojen virheellisestä toimittamisesta.

3. Sinun vastuusi ja rekisteröintivelvollisuutesi

Käyttääksesi tätä verkkosivustoa tai sen tiettyjä osia sinua saatetaan vaatia rekisteröitymään käyttäjätilille tällä verkkosivustolla; tässä tapauksessa sitoudut antamaan totuudenmukaisia tietoja pyydettäessä. Rekisteröitymällä käyttäjätilille hyväksyt nimenomaisesti tämän sivuston käyttöehdot, mukaan lukien kaikki Billiou’sin tekemät muutokset, jotka on julkaistu tässä.

4. Tietosuojakäytäntö

Rekisteröintitietoihin ja muihin sivuston mahdollisesti keräämiin henkilökohtaisesti tunnistettaviin tietoihin sovelletaan Billioun jälleenmyyjäalueen tietosuojakäytännön ehtoja.

5. Rekisteröinti ja salasana

Olet vastuussa salasanasi luottamuksellisuuden säilyttämisestä, ja olet vastuussa kaikesta käyttäjätilisi ja/tai käyttäjänimesi käytöstä riippumatta siitä, oletko antanut siihen luvan vai et. Sitoudut ilmoittamaan välittömästi Billiou’sille käyttäjätilisi, käyttäjätunnuksesi tai salasanasi luvattomasta käytöstä.

6. Käyttäytymisesi

Sopimat, että kaikki julkisesti tai yksityisesti saataville asetetut kaikenlaiset tiedot tai datat, olipa kyse sitten tekstistä, ohjelmistosta, koodista, musiikista tai äänestä, valokuvista tai grafiikasta, videosta tai muusta aineistosta (”sisältö”), ovat yksinomaan sen henkilön vastuulla, joka tarjoaa kyseisen sisällön, tai sen henkilön vastuulla, jonka käyttäjätiliä käyttäjä käyttää. Hyväksyt, että Billiou’s ei ole sinulle millään tavoin vastuussa tällä verkkosivustolla esitetystä sisällöstä eikä mistään virheestä tai laiminlyönnistä.

Käyttämällä tätä verkkosivustoa tai mitä tahansa tarjottua palvelua hyväksyt nimenomaisesti, että:

(a) et anna mitään sellaista sisältöä tai käyttäydy millään tavalla, joka voidaan tulkita: lainvastaista, laitonta, uhkaavaa, haitallista, loukkaavaa, häiritsevää, ahdistelevaa, loukkaavaa, kunnianloukkaavaa, herjaavaa, mautonta, säädytöntä, säädytöntä, loukkaavaa, vastenmielistä, pornografista, tämän verkkosivuston tai minkä tahansa tarjotun palvelun toimintaa häiritsevää tai häiritsevää, viruksella tai muulla tuhoisalla tai haitallisella ohjelmointirutiinilla saastunutta, siviili- tai rikosoikeudelliseen vastuuseen johtavaa tai sovellettavan paikallisen, kansallisen tai kansainvälisen lain vastaista;

(b) et esiinny toisena henkilönä tai esitä väärin liittymistäsi mihinkään henkilöön tai yhteisöön; et väärennä tai muulla tavoin pyri salaamaan tai vääristelemään toimittamasi sisällön alkuperää;

(c) et kerää tai kerää tietoja muista käyttäjistä;

(d) et tarjoa, etkä käytä tätä verkkosivustoa tarjotaksesi mitään sisältöä tai palvelua kaupallisella tavalla tai tavalla, joka sisältäisi roskapostia, roskapostia, ketjukirjeitä, pyramidihuijauksia tai muuta luvatonta mainontaa tai kaupankäyntiä; et käytä tätä verkkosivustoa minkään palvelun tai sisällön mainostamiseen tai ylläpitämiseen ilman Billioun etukäteistä kirjallista lupaa;

(e) et tarjoa mitään sellaista sisältöä, joka voi johtaa Billioun siviili- tai rikosoikeudelliseen vastuuseen tai jonka voidaan katsoa rikkovan mitä tahansa paikallista, kansallista tai kansainvälistä lakia, mukaan lukien – mutta ei rajoittuen – tekijänoikeuksia, tavaramerkkejä, patentteja tai liikesalaisuuksia koskevat lait.

7. Sisällön lähettäminen tälle sivustolle

Tarjoamalla sisältöä tälle sivustolle:

(a) suostut myöntämään sivuston toimittajalle maailmanlaajuisen, rojaltivapaan, ikuisen, ei-yksinomaisen oikeuden ja lisenssin (mukaan lukien moraaliset oikeudet tai muut tarvittavat oikeudet) käyttää, näyttää, jäljentää, muokata, mukauttaa, julkaista, levittää, esittää, esittää, mainostaa, arkistoida, kääntää ja luoda johdannaisteoksia ja koosteita kokonaan tai osittain. Tällaista lisenssiä sovelletaan mihin tahansa muotoon, välineeseen tai tekniikkaan, joka on jo tiedossa toimitushetkellä tai joka on kehitetty myöhemmin;

(b) takaat ja vakuutat, että sinulla on kaikki lailliset, moraaliset ja muut oikeudet, jotka voivat olla tarpeen tässä kohdassa 7 määritellyn lisenssin myöntämiseksi Billiousille;

(c) tiedostat ja hyväksyt, että Billiou’silla on oikeus (mutta ei velvollisuutta), Billiou’sin oman harkintansa mukaan, kieltäytyä julkaisemasta, poistaa tai estää pääsy mihin tahansa toimittamaasi sisältöön milloin tahansa ja mistä tahansa syystä, ilman ennakkoilmoitusta tai ilman ennakkoilmoitusta.

8. Kolmannen osapuolen palvelut

Kolmansien osapuolten tavaroita ja palveluita saatetaan mainostaa ja/tai asettaa saataville tällä verkkosivustolla tai sen kautta. Kolmansien osapuolten tarjoamiin tuotteisiin ja palveluihin liittyviin vakuutuksiin sovelletaan näiden kolmansien osapuolten antamia käytäntöjä ja vakuutuksia. Sivuston päätoimittaja ei ole millään tavoin vastuussa tai vastuussa mistään asioinnistasi tai vuorovaikutuksestasi kolmansien osapuolten kanssa.

9. Vahingonkorvaus

Sitoudut vapauttamaan ja pitämään Billiou’sin ja sen edustajat, tytäryhtiöt, tytäryhtiöt, lähipiiriin kuuluvat osapuolet, toimihenkilöt, johtajat, työntekijät, edustajat, riippumattomat urakoitsijat, mainostajat, yhteistyökumppanit ja yhteistyökumppanit vahingonkorvausvelvollisina kaikista vaateista tai vaatimuksista, mukaan lukien kohtuulliset lakimieskulut, joita kolmannet osapuolet esittävät, jotka johtuvat käyttäytymisestäsi tai yhteydestäsi tähän verkkosivustoon tai palveluun, sisällön toimittamisesta, näiden käyttöehtojen rikkomisesta tai muusta toisen henkilön tai osapuolen oikeuksien rikkomisesta sinun toimesta.

10. VASTUUVAPAUSLAUSEKE

YMMÄRRÄT JA HYVÄKSYT, ETTÄ KÄYTÄT TÄTÄ VERKKOSIVUSTOA JA SEN TARJOAMIA PALVELUJA TAI SISÄLTÖÄ (”PALVELU”) OMALLA VASTUULLASI. PALVELUT JA SISÄLTÖ TARJOTAAN SINULLE ”SELLAISENA KUIN SE ON”, JA BILLIOU’S KIISTÄÄ NIMENOMAISESTI KAIKENLAISET TAKUUT, JOKO IMPLISIITTISET TAI EKSPLISIITTISET, MUKAAN LUKIEN, MUTTA EI RAJOITTUEN, TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA, SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN JA LOUKKAAMATTOMUUDESTA. SIVUSTON TOIMITTAJA EI ANNA MITÄÄN TAKUUTA, EI IMPLISIITTISTÄ EIKÄ NIMENOMAISTA, SIITÄ, ETTÄ MIKÄÄN PALVELUN OSA ON KESKEYTYMÄTÖN, VIRHEETÖN, VIRUKSETON, OIKEA-AIKAINEN, TURVALLINEN, TARKKA, LUOTETTAVA TAI LAADUKAS, EIKÄ MYÖSKÄÄN TAATA IMPLISIITTISESTI TAI NIMENOMAISESTI, ETTÄ MIKÄÄN SISÄLTÖ ON MILLÄÄN TAVALLA TURVALLISTA LADATTAVAKSI. YMMÄRRÄT JA HYVÄKSYT, ETTÄ BILLIOU’S TAI YKSIKÄÄN PALVELUN OSALLISTUJA EI TARJOA MINKÄÄNLAISTA AMMATILLISTA NEUVONTAA JA ETTÄ TÄMÄN VERKKOSIVUSTON KAUTTA SAATUJA NEUVOJA TAI MUITA TIETOJA SAA KÄYTTÄÄ AINOASTAAN OMALLA VASTUULLAAN, EIKÄ SIVUSTON YLLÄPITÄJÄÄ PIDETÄ MILLÄÄN TAVALLA VASTUULLISENA. Joillakin lainkäyttöalueilla ei ehkä sallita implisiittisiä takuita koskevia vastuuvapauslausekkeita, ja tietyt yllä olevan vastuuvapauslausekkeen lausekkeet eivät ehkä koske sinua implisiittisten takuiden osalta; muut ehdot ovat siitä huolimatta täytäntöönpanokelpoisia.

11. VASTUUN RAJOITTAMINEN

YMMÄRRÄT JA HYVÄKSYT NIMENOMAISESTI, ETTÄ BILLIOU’S EI OLE VASTUUSSA MISTÄÄN SUORISTA, EPÄSUORISTA, ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, VÄLILLISISTÄ TAI ESIMERKILLISISTÄ VAHINGOISTA; TÄMÄ SISÄLTÄÄ, MUTTA EI RAJOITU, VAHINGOT, JOTKA AIHEUTUVAT VOITON, LIIKEARVON, KÄYTÖN, TIETOJEN TAI MUIDEN AINEETTOMIEN MENETYSTEN MENETYKSESTÄ (VAIKKA BILLIOU’SILLE OLISI ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA), JOTKA JOHTUVAT (I) PALVELUJEN KÄYTÖSTÄ TAI KYVYTTÖMYYDESTÄ KÄYTTÄÄ PALVELUJA, (II) KORVAAVIEN TAVAROIDEN JA/TAI PALVELUIDEN HANKINTAKUSTANNUKSISTA, JOTKA JOHTUVAT PALVELUIDEN KAUTTA TEHDYISTÄ LIIKETOIMISTA, (III) LUVATTOMASTA PÄÄSYSTÄ TIETOSI SIIRTOIHIN TAI NIIDEN MUUTTAMISESTA, (IV) KOLMANSIEN OSAPUOLTEN LAUSUNNOISTA TAI PALVELUITA KÄYTTÄVIEN KOLMANSIEN OSAPUOLTEN KÄYTTÄYTYMISESTÄ, TAI (V) MUISTA PALVELUIHIN LIITTYVISTÄ SEIKOISTA. Joillakin lainkäyttöalueilla vastuun rajoittaminen ei ole sallittua, joten tällaiset rajoitukset eivät välttämättä koske sinua.

12. Oikeuksien varaaminen

Billiou’s pidättää itsellään kaikki oikeudet, mukaan lukien mutta ei rajoittuen kaikkiin tekijänoikeuksiin, tavaramerkkeihin, patentteihin, liikesalaisuuksiin ja mihin tahansa muuhun omistusoikeuteen, joka Billiou’silla voi olla tämän verkkosivuston, sen sisällön sekä tarjottavien tavaroiden ja palveluiden osalta. Billiou’sin oikeuksien ja omaisuuden käyttö edellyttää Billiou’sin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Asettamalla palvelut saatavillesi Billiou’s ei anna sinulle mitään implisiittisiä tai nimenomaisia lisenssejä tai oikeuksia, eikä sinulla ole oikeutta käyttää tätä verkkosivustoa tai tarjottuja palveluja kaupallisesti ilman Billiou’sin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

13. Ilmoitus tekijänoikeusrikkomuksesta

Jos uskot, että omaisuuttasi on käytetty tavalla, jota voidaan pitää tekijänoikeusrikkomuksena tai immateriaalioikeutesi loukkauksena, voit ottaa yhteyttä Billioun tekijänoikeusasiamieheen sähköpostitse sivuston ylläpitäjälle.

14. Sovellettava laki

Sopimat, että näihin käyttöehtoihin ja kaikkiin riitoihin, jotka johtuvat tämän verkkosivuston käytöstäsi tai tarjotuista tuotteista tai palveluista, sovelletaan ja niitä tulkitaan Billioun kotipaikassa sovellettavia paikallisia lakeja noudattaen, sanotun sovellettavan lainsäädännön ja sinun kotipaikkakunnallasi voimassa olevan lainsäädännön välisistä eroista huolimatta. Rekisteröitymällä käyttäjätilille tälle verkkosivustolle tai käyttämällä tätä verkkosivustoa ja sen tarjoamia palveluja hyväksyt, että Billioun kotipaikan tuomioistuimet ovat toimivaltaisia ja että mahdolliset riidat käsitellään kyseisissä tuomioistuimissa.

15. Muut tiedot

(i) Jos jokin näiden käyttöehtojen määräys katsotaan ristiriitaiseksi lainsäädännön kanssa tuomioistuimessa, jonka toimivaltaan osapuolet kuuluvat, kyseinen määräys tulkitaan siten, että se heijastaa osapuolten alkuperäisiä aikomuksia sovellettavan lainsäädännön mukaisesti, ja näiden käyttöehtojen muut osat pysyvät pätevinä ja sovellettavina; (ii) Jommankumman osapuolen laiminlyöntiä vedota mihinkään näistä käyttöehdoista johtuvaan oikeuteen ei katsota kyseisen osapuolen oikeudesta luopumiseksi, ja kyseinen oikeus pysyy täysin voimassa ja voimassa; (iii) Hyväksyt, että kaikki tätä verkkosivustoa tai sen palveluja koskevat vaateet tai syyt on esitettävä yhden (1) vuoden kuluessa tällaisen vaateen tai syyn syntymisestä, tai kyseinen vaade tai syy vanhentuu ikuisesti, ottamatta huomioon mitään päinvastaista lainsäädäntöä; (iv) Billiou’s voi siirtää näiden käyttöehtojen mukaiset oikeutensa ja velvollisuutensa; tässä tapauksessa Billiou’s vapautuu kaikista lisävelvoitteistaan.